Bussen 79 återgår till Svarvaregatan 2.12

Helsingfors busslinje 79 kör fr.o.m. 2.12 sin normala rutt i Hertonäs från Borgbyggarvägen via Abraham Wetters väg, Svarvaregatan och Montörsgatan till Mekanikergatan. Undantagsrutt på Båtsviksgatan dras in.

Linja 79 palaa normaalireitilleen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.