Busshållplats ur bruk på Mannerheimvägen under tre nätter

Orsaken är att bussfilen vid hållplatsen på Mannerheimvägen
102 är avstängd för trafik på grund av att en affärslokal ska
tömmas.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.