Busslinje 79 kör igen längs Mekanikergatan

Den 3 juni börjar Helsingfors busslinje 79 köra igen längs sin
vanliga rutt i Hertonäs dvs. längs Mekanikergatan. Hållplatserna
vid Mekanikergatan 7 och 10 tas åter i bruk. De två hållplatspar
som användes längs undantagsrutt dras in.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.