Busslinje 79 på undantagsrutt i Hertonäs

Bussen stannar alltså inte på de hållplatser som ligger vid
Mekanikergatan 7 och 10. Längs undantagsrutten finns två ersättande
hållplatspar, ett vid Sågaregatan 13 och annat vid korsningen
mellan Montörsgatan och Sågaregatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.