Busslinjen 158 på undantagsrutt 26.11.2013-2.2.2014

Ändhållplatsen för busslinjen 158 flyttas tillfälligt till korsningen av Kärrhörnet. På grund av byggnadsarbete av lätt trafikens bro bryts Tillisbacksvägen vid Bergåsvägens anslutning. På Tillisbacksvägen körs inte sträckan mellan Bergåsvägen-Tillisvägen.

Undantagsarrangemangen gäller 26.11.2013-2.2.2014.

Poikkeusreitti linjalla 158

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.