Busslinjerna 14 och 18 på undantagsrutt i Kampen 12.5

På söndag 12.5 firas mors dag på Albertsgatan och gatan är
stängd för trafik kl. 9 -23 mellan Kalevagatan-Lönnrotsgatan.

Busslinjerna 14 och 18 kör i riktning mot Eira via
Mannerheimgatan rutten
Malmbrinken-Kamptorget-Folkskolegatan-Simonsgatan-Mannerheimvägen-Lönnrotsgatan-Albertsgatan.

Under den tid bussarna kör längs undantagsrutten är hållplatsen
Lappviksskvären ur bruk.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.