En del av tidtabellsskärmar ur bruk 27.-28.10 på grund av systemfel

Systemfelet kom fram vid byte till vintertid och på grund av felet fungerar en del av HRT:s elektroniska tidtabellsskärmar inte. Bl.a. de stora tidtabellsskärmarna i Kampen är ur bruk. Tidtabeller i pappersform finns på terminalens infoskärmar och vid plattformsingångar.

Utredande av felet och dess omfattning pågår för närvarande.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.