Hållplatsändring för busslinjerna 20N och 21V på Drumsö 11.9

Hållplatsen Skinnbyxvägen (1048) på Hallonnäsgatan som busslinjerna 20N och 21V i körriktning mot ändhållplatserna på Drumsö använder flyttas framåt till följande kvarter. Samtidigt dras in hållplatsen Hallonnäs (1050) som ligger på Melkogränden.

Hållplatsändringen genomförs på onsdagsmorgonen 11.9.

pysäkkimuutokset kartalla

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.