Hållplatsändring i Mattby

Hållplatsen E3102 ”Fiskar-Maja” på Biskopsbron har flyttats 150 meter bakåt i körriktning i Finnviksvägens anslutning. Hållplatsen används av busslinjerna 5, 10, 11, 16, 31, 112, 503 och 533.

Pysäkkimuutos Matinkylässä E3102

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.