Helsingfors busslinje 14 på undantagsrutt 25.3 på Munkholmen

I riktning från Kampen kör busslinje 14 längs Docksgatan och
Eirastranden. I riktning från Ärtholmen kör bussen längs
Säljägargatan och Ärtholmsgatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.