Helsingfors interna busslinje 20 på undantagsrutt 2.11

Helsingfors interna busslinje 20 kör undantagsrutt på lördagskvällen 2.11 fr.o.m. kl. 18 ändå till trafikens slut, eftersom tunneln på Maltgatan stängs för trafik. Bussen kör via Bulevarden och Albertsgatan. Hållplatsen Sandvikstorget (1010) dras in.

Pysäkki 1010 pois käytöstä 2.11.2013

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.