Helsingfors interna busslinjer 94, 92N, J92 och J95 återvänder till Lallukkavägen 20.10.

Helsingfors interna busslinjer 94, 92N, J92 och J95 trafikerar fr.o.m. måndagen 20.10. kl. 9 igen genom Lallukkavägen i Botby och hållplatsen "Lallukkagränden” H4388 tas i bruk. Undantagsrutt genom Fästigen samt den tillfälliga hållplatsen på Runobygatan dras in.

Busslinjerna har använt undantagsrutt fr.o.m. 11 september på grund av grävningsarbete.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.