Kollektivtrafiken under midsommaren

Dagen före midsommarafton 20.6 gäller torsdagstrafik. Närtågen
går enligt fredagstidtabeller.

På midsommaraftonen, fredagen 21.6, följer
kollektivtrafiken lördagstidtabeller.

Extra turer sätts in till Fölisön på linje 24S, som kör från
Skillnaden till Fölisön fr.o.m. kl. 16 var 6:e minut. Den sista
avgången från Fölisön är kl. 01.34.

Linje 24S går från Skillnaden via Mannerheimvägen och Norra
Järnvägsgatan till Mechelingatan. Linjen kör alltså inte via
Sandudd.

Till Fölisön trafikerar också linje 24 enligt normal
lördagstidtabell.

U-linjernas bussar kör på midsommaraftonen enligt
lördagstidtabeller fram till kl. 13. Därefter är bara en del av
U-linjerna i trafik.

På midsommardagen 22.6 gäller söndagstidtabeller.
Pä midsommardagen körs U-linjerna endast begränsat.

Trafiken inleds cirka kl. 11. Närtågen och Sveaborgsfärjan
börjar dock följa söndagstidtabeller genast på midsommardagens
morgon.

De första avgångarna i spårvagnstrafiken på
midsommardagen

Metrons första avgångar på midsommardagen

Efternattlinjer körs både natten efter midsommaraftonen och
natten efter midsommardagen.

Extra turer på midsommardagen

Natten efter midsommardagen kör även följande tåg:

• I-tågen från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46

• I-tågen från Dickursby kl. 23.46 och 0.16

• N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01

• N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45

• T-tågen från Helsinfors kl 2.31 och 4.01

• T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37

• H-tågen från Riihimäki kl. 23.14

• L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47

På söndagen den 23.6 körs enligt normal
söndagstidtabell.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.