Rutt- och hållplatsändring på busslinjerna 39B och J37 i Kånala

Linjen vid Hankmossvägen har ändrats i Kånala så att den nya gatudelen går omkring S-Market. Ändringen är permanent.

Hållplatsen 1589 ”Hankmossvägen” i början av Hankmossvägen har dragits in. Ändringen gäller busslinjerna 39B och J37 i riktning mot Kånala.

Som ersättande hållplats använder busslinje 39B hållplatsen 1539 ”Hankmossvägen” på Malmgårdsvägen.

kartta pysäkkimuutoksesta

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.