Spårvagnar på undantagsrutt natten mellan måndag och tisdag 27.-28.5

På grund av spårarbeten framför Forum kör
spårvagnarna undantagsrutt natten mellan måndag och tisdag efter
kl. 24.

Linjerna 4 och 4T kör i riktning mot Skatudden via Brunnsgatan
och Mikaelsgatan. I riktning mot Munksnäs kör fyrans spåror som
vanligt.

Linje 3B kör från Hagnäs via Kronohagen till Salutorget och
Olympiaterminalen och fortsätter sedan som 3T via Fredriksgatan och
Bulevarden till Simonsgatan. Treornas spåror kör alltså inte via
Eira i riktning
Bulevarden-Fredriksgatan-Salutorget-Mikaelsgatan-Järnvägstorget
under natten. Från hållplatserna i Kajsaniemi finns ingen
spårvagnstrafik i riktning mot Järnvägsstationen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.