Spårvagnslinjerna 3T och 3B blir 2 och 3

I början av hösttrafiken den 12 augusti ändras linjenumren för spårvagnslinjerna 3B och 3T. Spårvagnslinje 3B blir linje 3 och spårvagnslinje 3T blir 2. Linjernas rutter ändras inte. 

Spårvagnarna kommer också i fortsättningen att byta linjenummer på ändhållplatsen vid Brunnsparken och på Nordenskiöldsgatan. T.ex. spårvagnarna på linje 3 som kommer från Eira till hållplatsen Brunnsparken fortsätter som linje 2 i riktning mot Salutorget.

Linje 3 är på undantagsrutt fram till slutet av september dvs. linjen kör via Tavastvägen och Helsingegatan på grund av renoveringen av hållplatsområdet i Hagnäs. Linjen återgår till sin normala rutt på Porthansgatan och Karlsgatan den 1 oktober.

Linjekartan i pdf-form

ratikat_2_3

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.