Tidtabell för Helsingfors busslinje 79 ändras 1.1

Tidtabellen för Helsingfors busslinje 79 ändras vid årsskiftet. Avgångstiderna på vardagarna kl. 5-19 ändras. Dessutom inleds linjens trafikering ungefär en halv timme tidigare än nu på vardagsmorgnarna.

 Tidtabell för busslinje 79 fr.o.m. 1.1.2014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.