Tidtabellen för Esbos busslinje 86 ändras fr.o.m. 14.10.

Avgångstider för Esbos busslinje 86 ändras måndag-fredag kl. 13-17. Tidtabellen ändras på grund av förlängda körtider.

Den nya tidtabellen fr.o.m. 14.10.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.