Tidtabeller för bussar som kör via Hagalund ändras 28.1

Tidtabellerna för följande busslinjer ändras:Esbos interna
linjer 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 och 19

Hagalunds servicelinjer P10, P11, P12, P13 och P14

Regionlinjerna 105, 106, 107, 109, 110, 194, 195, 505, 501
och 510

De nya tidtabellerna

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.