Tidtabeller för bussarna 623 och 650 syns inte på tidtabellstjänster

Tidtabeller för regionbusslinjerna 623 och 650 finns inte på Reseplaneraren och andra tidtabellstjänster på grund av tekniskt problem. Bussarna kör dock normalt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.