Tidtabeller för busslinjer 519, 520 och 554 ändras 1.1

Tidtabeller för regionlinjer 519, 520 och 554 ändras vid årsskiftet. Tidtabell för busslinje 554 ändras eftersom körtiderna har blivit längre. För att linjerna 519, 520 och 554 skulle gå så jämna mellanrum som möjligt mellan Malm och Östra centrum, ändras också tidtabeller för linjer 519 och 520 samtidigt.

Nya tidtabeller fr.o.m. 1.1.2014:

 linjerna 519 och 520

 linje 554

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.