Tidtabellerna för regionlinjerna 738 och 973 ändras 28.1

Justeringarna av körtider gäller alla ruttversioner samt alla
veckodagar och tider i dygnet. Största delen av avgångstiderna och
passertiderna justeras endast med några minuter men i vissa
avgångar är ändringarna större.

De nya tidtabellerna för linjerna 738 och
973

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.