Treornas spåror på undantagsrutt under två nätter 2.-4.6

I Kajsaniemi görs spårarbeten under två nätter mellan söndagen
och tisdagen. Arbetena orsakar avvikelser i nattrafiken i en
riktning per gång.

Linje 3B kör natten mellan söndag och måndag fr.o.m. kl. 24 från
Hagnäs via Kronohagen

till Eira. På Kajsaniemigatan och Brunnsgatan finns
spårvagnstrafik endast i riktning mot Hagnäs. På Bulevarden och i
Eira kör spårvagnarna endast i riktning
Salutorget-Eira-Bulevarden.

Linje 3T kör natten mellan måndag och tisdag fr.o.m. kl. 24 från
Simonsgatan via Mannerheimvägen och Bulevarden till Eira. På
Kajsaniemigatan och Brunnsgatan körs då endast i riktning mot
Järnvägsstationen. På Bulevarden och i Eira finns spårvagnstrafik
endast i riktning Bulevarden-Eira-Salutorget.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.