Undantagsrutter p.g.a. spårarbeten vid Tölö hall 9.-15.9

På Mannerheimvägen vid Tölö sporthall görs spårarbeten 9. – 15.9 och på grund av arbetena kör spårvagnslinjerna 2, 4, 4T, 7A, 7B och 10 samt busslinjerna 53 och 503 längs undantagsrutt under hela veckan.

På Mannerheimvägen mellan Glaspalatset och Tölö hall finns ingen spårvagnstrafik utan spårvagnarna kör via Arkadiagatan, Runebergsgatan, Rosavillagatan och framför Tölö hall. Linje 2 kör annars längs sin vanliga rutt men som de ovannämnda spårvagnarna kör den i Tölö via Rosavillagatan.

Spårvagnshållplatserna Operan, Hesperiaparken och Nationalmuseet på Mannerheimvägen är inte i bruk.

Busslinjerna 53 och 503 kör under spårarbetena längs rutten Helsingegatan – Runebergsgatan – Rosavillagatan – Eino Leinos gata i stället för Tallbackavägen och Toivogatan. Hållplatserna Tölö sporthall på Toivogatan är inte i bruk. De tillfälliga hållplatserna finns på Rosavillagatan i närheten av korsningen av Runebergsgatan.

 Undantagsrutterna på kartan

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.