Undantagsrutter för spårvagnslinjer och bussar i Helsingfors centrum 31.8 p.g.a. evenemanget Midnight Run

Spårvagnslinjerna 4, 7A och 7B samt Helsingfors busslinjer 16 och 24 kör undantagsrutter på lördagskvällen 31.8 på grund av Midnight Run Helsinki. På spårvagnslinje 3 kan ske förseningar fr.o.m. kl. 21.15 under en halvtimmes tid då löparna korsar Fabriksgatan.

Spårvagnslinje 4 kör ca kl. 21 – 24 till ändhållplatsen för linje 4T på Skatuddens terminal. Ruttavsnittet från Slottsgatan till Flottisttorget faller bort.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ca kl. 19 – 23 via Broholmsgatan och Brunnsgatan i stället för Kronohagen. 

Busslinje 16 kör kl. 21 – 23 via Broholmsgatan och Hagnäskajen. Elisabetsgatan och Norra kajen faller bort från bussens rutt.

Busslinje 24 avgår kl. 20.44 – 22.02 från Eira sjukhus i stället för Havsgatan och kör i riktning från Eira via Fabriksgatan. Avgångarna från Fölisön kör busslinje 24 kl. 20.25 – 21.42 till Eira sjukhus via Skepparegatan.

Loppet Midnight Run Helsinki startar kl. 21 på Senatstorget och fortsätter via Esplanadparken och Fabiansgatan till Brunnsparken och sedan via Södra kajen till Skatudden och därefter via Norra kajen och Kronohagen tillbaka till Senatstorget.

Över 9 000 löpare förväntas delta i evenemanget.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.