Ändhållplats för bussar 66 och 66A i Svedängen ur bruk 3.4

Ändhållplats för busslinjer 66 och 66A i Svedängen är ur bruk på torsdagen 3.4 kl. 11.00–01.00 p.g.a. asfaltarbeten. Den ersättande hållplatsen är H2252 ”Stenbacka”.

Bussien 66 ja 66A päätepysäkki pois käytöstä 3.4.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.