Ändhållplats för busslinje 78 vid Malms sjukhus tas i bruk igen

Fr.o.m. onsdagen 2.7 tas ändhållplatsen för busslinje 78 vid Malms sjukhus i bruk igen. Bussen kör vid sjukhuset rutten: Kyrkobyvägen – Talvelavägen – ändhållplats – Malms sjukhusgata – Kyrkobyvägen.

malmin sairaala

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.