Ändringar för busslinjer i Söderkulla och Östersundom 1.1.2015

Vid årsskiftet blir det trafikeringsändringar för busslinjer som kör i södra Sibbo. Också användningen av HRT:s resekort ändras på några busslinjer.

Ändringar 1.1.2015:

  • De nuvarande U-linjerna 840, 845, 850 och 870 är inte längre U-linjer, varför HRT:s resekort gäller inte längre som betalningsmedel. På bussarna gäller i fortsättningen Matkahuoltos biljetter.
  • En ny U-linje 848 (Kampen – Böle – Vik – motorvägen – Söderkulla – Borgå) börjar trafikeringen. HRT:s resekort gäller i fortsättningen som betalningsmedel på linjens bussar. Linjen har trafikerats fr.o.m. 11.8.2014 utan U-linjeavtal. Linjen trafikeras med ganska omfattande trafikeringstider från Kampens fjärrtrafikterminal via Böle och Vik till Borgåleden och Nya Borgåvägen från Massbys anslutning. Linjen fortsätter via Söderkulla längs Nya Borgåvägen till Borgå. Linjen har förbindelser bl.a. till Böle och till närheten av Mejlans sjukhus. På vardagarna har linjen ett tjugotal avgångar per riktning, på lördagarna elva och på söndagarna sex. Turtäthet är som tätast på vardagarna under rusningstiden 30 minuter och under andra tider i genomsnitt 60 minuter.
  • Trafiken på U-linje 871 läggs ned helt. På linjen har trafikerats endast tre avgångar dagligen från Helsingfors till Borgå.
  • På busslinje 841 finns extra trafik från Söderkulla till Östra centrum 1.1.2015, 3.1.2015, 4.1.2015 och 6.1.2015.

Tidtabellsändring 7.1.2015:

Tidtabell för busslinje 841 ändras. Den nya tidtabellen för busslinje 841

Turtäthet blir glesare på vardagarna under rusningstider från 20 minuter till 30 minuter så att bussarna bättre håller sina tidtabeller. Den glesare trafiken kompenseras med den nya U-linjen 848 som börjar trafikeringen 1.1.2015.

Den nya tidtabellen för busslinje 848

Linjekarta för busslinje 848

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.