Ändringar för Esbos interna busslinje 29 fr.o.m. 1.1

T-turer för busslinje 29 körs inte via Rödskogs skola 1.1–14.6 eftersom skolan är stängd. T-turer körs längs linjens grundrutt. Avgångstider från Kalajärvi för dessa turer senareläggs med 5–6 minuter. Avgångstider från Alberga blir oförändrade.

Den nya tidtabellen för busslinje 29

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.