Ändringar för U-linjer i riktning mot Nurmijärvi 1.1

Linjenummer och tidtabeller för U-linjer i riktning mot Nurmijärvi ändras 1.1.2015. Också alla tidtabeller ändras.

Linjenummerändringar:

339 (Kampen - Vichtisvägen - Lahnus - Klövskog) -> 355

490 (Kampen - Tavastehusleden - Klövskog - Bertby - Röykkä - Rajamäki) -> 457

491 (Kampen - Tavastehusleden - Klövskog) -> 455

492 (Kampen - Tavastehusleden - Klövskog - Bertby - Nurmijärvi) -> 456

495 (Kampen - Tavastehusleden - Syväoja - Nurmijärvi) -> 465

934 (Klövskog - Myrbacka) -> 954

De nya tidtabellerna hittas i Reseplanerarens Ruttsökning då sökdatum är något datum år 2015. Tidtabellerna finns också på adressen Matkahuolto.fi och Korsisaari.fi.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.