Avgång för busslinje 985 från Kervo kl. 7.20 tidigareläggs

Avgång för busslinje 985 (Nickby – Tallmo – Kervo station) från Kervo station kl. 7.20 tidigareläggs fr.o.m. måndagen 8.12 så att bussen hinner bättre till den följande avgången.

  • Från Kervo kl. 7.20 -> den nya avgångstiden kl. 7.07

Avgång körs endast mån–fre under skoldagarna (+) via Mårsbackavägen såsom nu.

Avgång för busslinje 985K från Kervo kl. 7.15 körs från måndag till fredag också under andra dagar än skoldagar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.