Buss- och tågtrafik övergår till sommartid

Finland övergår till sommartid natten mellan lördag och söndag och då ställs klockorna en timme framåt (kl. 3.00 > 4.00).

Efternattens busstrafik, dvs. avgångarna i lördagstidtabellen körs enligt normaltid (vintertid). På söndagen kör kollektivtrafiken enligt sommartid. Dessutom finns det extra avgångar i busstrafiken natten mellan lördag och söndag.

Bussarnas extra avgångar vid övergång till sommartid

Närtåg som avgår efter klockan fyra körs som regel enligt sommartid. Övergång till sommartid orsakar dock ändringar för L-, N- och T-tågen:
L-tåg från Helsingfors kl. 3.47 och T-tåg från Helsingfors kl. 4.01 körs enligt normaltid (vintertid).
N-tåg från Kervo till Helsingfors kl. 3.45 körs inte eftersom det körs T-tåg från Kervo till Helsingfors kl. 4.49 enligt sommartid.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.