Busslinje 14 på undantagsrutt 13.10

På Säljägargatan utförs lyftkranarbeten på måndagen 13.10 kl. 7–16 då Helsingfors interna busslinje 14 kör mot båda riktningarna rutten: Ärtholmsstranden–Eirastranden–Docksgatan–Fabriksgatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.