Busslinje 14 på undantagsrutt 13.8

På Säljägargatan utförs lyftkranarbeten på onsdagen 13.8 kl. 07–17 då Helsingfors interna busslinje 14 kör mot båda riktningarna rutten: Ärtholmsstranden–Eirastranden–Docksgatan–Fabriksgatan.


Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.