Busslinje 231 på undantagsrutt på natten 22–23.1

Mästartunneln på Ring I stängs av för trafik p.g.a. underhållsarbeten 22.1 kl. 23. Tunneln öppnas för trafik igen kl. 1.00. Busslinjen 231 kör på undantagsrutt under underhållsarbeten. Bussen kör rutten Åbovägen-Mäkkylä allen-Shells rondell-Mäkkylä allen-Åbovägen. Sträckan mellan Shell-Åbovägen på Ring I körs inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.