Busslinje 4X ersätter spårvagnar 4 och 4T i Munksnäs 30.6–6.7

Spårvagnslinjerna 4 och 4T ersätts med busslinje 4X mellan Mejlans och Munksnäs 30.6–6.7. Orsaken för undantagsarrangemanget är byggnadsarbeten på Paciusgatan.

I riktning mot Munksnäs sker byte från spårvagn till buss på Mannerheimvägens hållplatser ”Tölö tull” 1033 och 1034. I riktning mot Mejlans sker byte från buss till spårvagnar på Stockholmsgatans hållplatser ”Tölö tull” 1379 och 1378.

Buss 4X stannar på alla busshållplatser längs rutten med undantag av Bredviksvägen, Bastuviksvägen och Holländarvägen där bussen stannar på spårvagnshållplatser.

På busslinje 4X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett och närregion 3-biljett).

Tidtabeller för spårvagnslinjer 4 och 4T och busslinje 4X

4X poikkeusreitti

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.