Busslinjens 74 körriktning ändras i Hagnäs 28.7–1.8

Busslinjens 74 körriktning ändras 28.7–1.8 p.g.a. byggplats. Körriktningen återgår till normal 1.8 kl. 10. I och med ändringen i körriktningen blir hållplats 2504 ändhållplats för busslinje 74 i stället för hållplats 2505 och bussen stannar inte på hållplats 2503.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.