Busslinjer 25, 247A och 248A återgår till Dalsvikvägen 17.11

Busslinjerna 25, 247A och 248A återgår till sin egen rutt på Dalsvikvägen fr.o.m. måndagen 17.11.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.