Busslinjerna 10 och 533 återgår till Biskopsgården och Biskopsporten 1.11

Fr.o.m. 1.11 kör busslinjerna 10 och 533 mot Mattby via Biskopsgården och Biskopsporten. Mot Olars kör busslinjerna via Biskopsbron och Olarsgatans ramp.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.