Bussrutter ändras i Dickursby 1.1.2015

Fr.o.m. den 1 januari blir Dickursby bussterminal i anslutning till det nya byrå- och affärscentret. Den nya terminalen erbjuder smidiga omstigningsförbindelser till buss- och tågtrafiken. Den nya terminalen för HRT:s bussar finns på gatunivå i affärscentrum Dixi. Dickursby resecentral blir en betydande knutpunkt för trafiken på sommaren 2015, då Ringbanan öppnas för trafik och Dickursby bli en omstigningsstation bl.a. för trafiken till flygplatsen.

Ibruktagande av den nya terminalen påverkar rutter och tidtabeller för bussar som kör via Dickursby. En ny gångförbindelse till plattformar för närtåg öppnas via stationsbron som går över spår.

Dickursby terminal fr.o.m. 1.1.2015

Också avgångsplats för flygplatsbuss 61 ändras: fr.o.m. måndagen 1.1 kl. 5 avgår bussen från plattform 8 i Dixi.

Vanda-info betjänar resekortskunder fr.o.m. 15 januari

Samservicekontoret i Dickursby som betjänar HRT:s resekortskunder flyttar till Dixis lokaler den 15 januari. Samservicekontorets namn är i fortsättningen Vanda-info.

Servicestället betjänar på den gamla adressen Banvägen 7 ännu på fredagen 9.1. Därefter är det stängt 12–14.1 p.g.a. flyttningen och öppnar sina dörrar alltså i Dixi på torsdagen 15.1.

Rutt- och tidtabellsändringar för bussar

Det blir rutt- och tidtabellsändringar för busslinjer som kör till den nya terminalen i Dickursby. Även byggnadsarbeten i Dickursby centrum påverkar bussarnas rutter. Rutter för Vandas interna busslinjer 46, 50, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73 och 99 samt för regionlinjer 577 och 700N ändras i början av året. Några busslinjer får också tidtabellsändringar.

Även bussarnas hållplatsarrangemang får betydande ändringar: bl.a. när det gäller hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” på Konvaljvägen. I samband med ändringen tas i bruk en ny hållplats V6108 ”Vandaplatsen” i närheten av korsningen av Konvaljvägen och Näckrosvägen. Hållplatsparet ”Missnestigen” V6104 och V6105 på Vallmovägen dras helt och hållet in för busstrafik.

I den nedanstående listan finns närmare beskrivning av bussarnas ruttändringar och länken till linjekartan samt till den nya tidtabellen om linjens tidtabell ändras. Bussarnas nya rutter och tidtabeller finns i Reseplanerarens Ruttsökning redan nu, då sökdatumet är något datum år 2015.

Ändrade rutter och tidtabeller fr.o.m. 1.1 kl. 5:

Busslinje 46 kör till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. I fortsättningen stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset” och V6114 ”Stadens ämbetshus” i Dickursby centrum. Busslinjens avgångstider på vardagarna får flera några minuters ändringar. Avgång från Dickursby kl. 19.29 dras in och veckoslutets tidtabeller blir helt nya.

Tidtabell för busslinje 46
Karta över ruttändringen

Rutten för busslinjer 50 och 55 blir lite kortare och i och med den även körtiden. Bussarna kör till den nya terminalen längs Näckrosvägen och Banvägen. Bussarna stannar inte längre på hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” i Dickursby centrum. Avgångstider från Dickursby senareläggs med 1 minut, andra hållplatstidtabeller blir oförändrade.
Tidtabell för busslinje 50
Tidtabell för busslinje 55
Karta över ruttändringen

Busslinje 53 kör från Pejas till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. Från Dickursby till Myrbacka kör bussen rutten Banvägen, Näckrosvägen och Konvaljvägen. I riktning mot Myrbacka stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6126 ”Nejlikvägen” i Dickursby centrum. I och med ruttändringen kör bussen inte längre via hållplatser V6121 ”Grands hörn” och V6124 ”Åvik”. Det blir 1–4 minuters ändringar till avgångs- och mellanpunktstider. Största delen av tidtabellsändringar blir för avgångar under veckoslutet.
Tidtabell för busslinje 53
Karta över ruttändringen

Busslinje 57 kör till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. I fortsättningen stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset” och V6114 ”Stadens ämbetshus” i Dickursby centrum. Avgångs- och mellanpunktstider för några turer senareläggs med 1–3 minuter.
Tidtabell för busslinje 57
Karta över ruttändringen

Rutten för busslinje 60 avslutas i Dickursby och sträckan mellan Dickursby och Ånäs dras in. Dessutom ändras rutten så att bussen kör till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. I fortsättningen stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6126 ”Nejlikvägen” i Dickursby centrum. I och med ruttändringen kör bussen inte längre via hållplatser V6121 ”Grands hörn” och V6124 ”Åvik”. Bussens avgångstider från Dickursby och Skattmans blir ändå oförändrade.
Tidtabell för busslinje 60
Karta över ruttändringen

Busslinje 61 kör till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. I fortsättningen stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset” och V6114 ”Stadens ämbetshus” i Dickursby centrum. Bussens tidtabeller blir oförändrade.
Karta över ruttändringen

Busslinjerna 62, 63, 70, 71 och 72 kör till den nya terminalen längs Näckrosvägen och Banvägen. Bussarna stannar inte längre på hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” i Dickursby centrum. Bussarnas tidtabeller blir oförändrade.
Karta över ruttändringen

Busslinje 68 kör i Dickursby rutten …Konungsvägen – Gamla Fastbölevägen – Dickursbyvägen – Ånäsvägen – Vitbäcksvägen – Banvägen – den nya terminalen – Banvägen – Näckrosvägen – Pyrolavägen… Bussen stannar inte längre på hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” i Dickursby centrum. Bussens tidtabeller blir oförändrade.
Karta över ruttändringen

Busslinje 69 kör från Haxböle till Dickursby rutten …Dickursbyvägen – Ånäsvägen – Vitbäcksvägen – Banvägen – den nya terminalen. Bussens tidtabeller blir oförändrade.
Karta över ruttändringen

Busslinjerna 73 och 73A kör till den nya terminalen längs Näckrosvägen och Banvägen. Rutten för busslinje 73A från Dickursby skola går längs Dickursbyvägen, Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen till den nya terminalen. Busslinje 73 stannar inte längre på hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” i Dickursby centrum. Körtiden för busslinje 73A förlängs med 5 minuter mellan Dickursby skola och den nya terminalen. Avgångstider från Dickursby och Korso ändras med 1–6 minuter.
Tidtabell för busslinjer 73 och 73A

Karta över ruttändringen

Busslinje 99 kör i Dickursby rutten …Dickursbyvägen – Ånäsvägen – Vitbäcksvägen – Banvägen – den nya terminalen – Banvägen – Näckrosvägen – Pyrolavägen… Bussen stannar inte längre på hållplatser V6113 ”Stadshuset”, V6114 ”Stadens ämbetshus” och V6127 ”Statens ämbetshus” i Dickursby centrum. Busslinje 99 trafikeras endast på Alla helgons dag, fars dag, julafton och mors dag. År 2015 trafikeras linjen för första gången på mors dag 10.5 då linjens nya tidtabell publiceras.
Karta över ruttändringen

Busslinje 577 kör till den nya terminalen längs Konvaljvägen, Näckrosvägen och Banvägen. I fortsättningen stannar bussen också på hållplatser V6127 ”Statens ämbetshus”, V6113 ”Stadshuset” och V6114 ”Stadens ämbetshus” i Dickursby centrum. Alla avgångstider från Dickursby tidigareläggs med 2 minuter men tidtabeller för mellantidshållplatser blir oförändrade.
Karta över ruttändringen

Tidtabell för busslinje 577

Busslinje 700N kör i Dickursby rutten …Dickursbyvägen – Konvaljvägen – Näckrosvägen – Banvägen – den nya terminalen – Banvägen – Näckrosvägen – Pyrolavägen… Det blir små ändringar till mellanpunktstider i Dickursby och Korso samt till avgångstider från Brännberga.
Karta över ruttändringen

Tidtabell för busslinje 700N

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.