Byggnadsarbeten fördröjer busstrafiken på Västerleden

Tidtabeller för busslinjer 2, 3, 4, 12, 14, 46, 143–190, 504 och 543 är opunktliga under morgon- och kvällsrusningen ända till slutet av januari 2015. Förseningar beror på byggnadsarbeten på Västerledens bussfiler och Finnobron. Byggnadsarbeten blir färdiga uppskattningsvis i slutet av januari 2015.

Esbo stad och NTM-centralen ansvarar för byggnadsarbeten.

Mer information (på finska):

http://www.espoo.fi/fi-FI/Finnoonsillan_liikennejarjestelyt_muuttu(57905)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.