Extra trafik till Fölisön på söndagen 14.12

HRT sätter in extra trafik under Julstigevenemanget på Fölisön på söndagen 14.12 med busslinje 24S mellan Skillnaden–Fölisön och med regionlinje 205 mellan Kampen–Alberga.

Busslinje 24S kör med 20 minuters mellanrum så att den första avgången från Skillnaden är kl. 11.23 och den sista avgången från Fölisön kl. 17.35. Bussen avgår från hållplatsen för linje 24 på Skillnaden. Busslinje 24S kör inte via Sandudd. Busslinje 24S kör rutten Paciusgatan–Munksnäsplatsen–Ramsays strand–Ekuddsvägen.

Regionlinje 205 mellan Kampen–Alberga trafikerar enligt lördagstidtabeller kl. 10.30–18.30.

Busslinje 24 kör kl. 8–18 i riktning mot Fölisön rutten Paciusgatan–Munksnäsplatsen–Ramsays strand–Ekuddsvägen.

Rutten för busslinjer 24 och 24S

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.