Förseningar och inställanden i närtågstrafiken 19.11

Uppdaterad 19.11 kl. 10.08

Tågtrafiken är på väg att normaliseras men förseningar och enstaka inställanden är möjliga ända till middagen. Undantag gäller alla närtågstrafikens tåg.

VR:s trafikmeddelande

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.