Hållplats flyttas på Bangårdsvägen 10.11

Hållplats 2184 ”Växlargatan” flyttas 100 meter framåt fr.o.m. 10.11 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen används av busslinjerna 69 och 506.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.