Hållplats ”Hemtansbågen” dras in 1.7

Hållplats ”Hemtansbågen” (E3311) på Storåkerns parkgata dras in på tisdagen 1.7 p.g.a. en närbelägen byggplats. På grund av byggplatsen kan man inte arrangera trygga gångrutter från hållplatsen.

Undantagsarrangemanget uppskattas pågå till hösten 2015.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.