Hållplats tillfälligt ur bruk i Sandkulla

Idrottsvägen i Sandkulla stängs för trafik 1–3.8 p.g.a. Dickursby Festivalen. Hållplats V6208 ”Yrkesskola” är då tillfälligt ur bruk för busslinjerna 70 och 734N. Undantagsarrangemanget börjar 1.8 kl. 12 och tar slut 3.8 kl. 23.

P.g.a. festivalen tilläggs extra tågenheter till N-tågen. Avgångstider för N-tåg från Helsingfors/Kervo:

kl. 22:01/22:45
kl. 22:31/23:15
kl. 23:01/23:45
kl. 00:01/00:45
kl. 01:01/01:45

Därtill tilläggs en tågenhet till T-tåg som avgår från Helsingfors kl. 0:31.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.