Hållplats ur bruk på Lappbrinken i Kampen 6.3

Bussar 167–190 som trafikerar mellan Kyrkslätt och Helsingfors samt Helsingfors interna busslinje 21V kör på undantagsrutt fr.o.m. torsdagen 6.3 kl. 22 ändå till följande morgon 7.3 kl. 5.

Bussarna kör till Helsingfors centrum rutten Gräsviksgatan – Malmbrinken – Runebergsgatan – Södra Järnvägsgatan. Bussarna stannar inte på hållplatsen H1233 på Lappbrinken. Den närmaste hållplatsen är på Gräsviksgatan vid Lappbrinkens korsning hållplats nr. 1009.

I riktning mot Kyrkslätt kör bussarna 167–190 rutten Norra Järnvägsgatan – Runebergsgatan – Malmbrinken – Gräsviksgatan. Bussarna stannar inte på hållplatsen H1232 på Lappbrinken. Den närmaste hållplatsen är på Gräsviksgatan vid Lappbrinkens korsning hållplats nr. 1218.

Busslinje 21V kör längs sin normala rutt i riktning mot Drumsö.

Bussarna stannar på alla hållplatser längs undantagsrutten.

Undantagsarrangemangen beror på installeringsarbeten av skärmar i Esbo terminal i Kampen och därför är det förbjudet att köra genom terminalen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.