Hållplats V5211 ”Vandaporten” på Ring III dras in 28.1

Hållplats V5211 ”Vandaporten” vid anslutningen på Ring III dras in på tisdagen 28.1. Hållplatsen används av busslinjerna 52, 415 och 941. De närmaste hållplatserna är V5204 ”Skattmans ind.omr.” och V5208 ”Backasvägen”. Hållplats V5204 används även av snabbussar.

Hållplatsen dras in p.g.a. förbättringsarbeten på Flygstationsvägen.

Vantaanportin pysäkki poistetaan 28.1.2014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.