Hållplatsändring på Böle station 17–27.7

Hållplats ”Böle station” (2181) på Bangårdsvägen flyttas ca 100 meter framåt 17–27.7 p.g.a. rälsarbeten.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.