Hållplatsändringar för busslinjer 243, 907 och 908 i Veikkola

Passagerarinformation förbättras genom att förtäta och klarlägga hållplatsnätet i Lammijärvi och Perälä i Veikkola på båda sidor av Åboleden.

Stopplatser för busslinjer 243, 907 och 908 markeras i terrängen och bussarna stannar härefter endast på de markerade stopplatserna. Stopplatserna markeras i terrängen med hållplatsstolpar, hållplatsnamn, tecken och linjenummer. Kyrkslätt kommun och HRT genomför projektet.

Hållplatser för busslinjer 243 och 907

Hållplatser för busslinje 908

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.